Politica Privacitat

PRUNA MOTOR S.L. en qualitat de Responsable del Fitxer inclourà les dades de caràcter personal incloses la seva imatge, en els seus fitxers per al seu tractament, podent vostè exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació per escrit a l’adreça Ctra. C-17 km 19,060 08403 Granollers, Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@gasp.com.
La finalitat i ús previst tant de les dades en si mateixos com del seu tractament és l’assistència

a la Presentació del BMW Sèrie 5 al Port de Mataró.
Addicionalment, les seves dades podran ser utilitzades per a la remissió de comunicacions comercials i promocionals, referides a les marques representades per PRUNA MOTOR S.L. que podran consultar a www.gasp.com, amb les finalitats i usos indicats en el paràgraf anterior. Aquestes comunicacions podran ser remeses tant per correu ordinari com a través de comunicacions electròniques (e-mail, sms, mms, telf mòbil, etc).

Mitjançant la present vostè consent de manera lliure, inequívoca i expressa, que PRUNA MOTOR S.L. situat a la Ctra. C-17 km 19,060 08403 Granollers, Barcelona, tracti les dades de caràcter personal, inclosa la seva imatge, a través de qualsevol suport (vídeos, Cd-rom, murals, àlbums) amb finalitats promocionals, publicitaris i/o informatius de l’esdeveniment BMW Sèrie 5.
Mitjançant la present l’informem que les seves dades podran ser cedides a les empreses

GRUP D’AUTOMOCIÓ I SERVEIS PRUNA S.L., AUTOMÒBILS PRUNA S.A.U, MIDOCAR 2010 S.L.U., CORREDURIA DE SEGUROS ASSEGURANCES PRUNA S.L., Per a l’exercici els seus drets d’oposició, accés, rectificació, cancel·lació haurà de remetre escrit a l’adreça Ctra. C-17 km 19,060 08403 Granollers, Barcelona, aportant fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat o mitjançant correu electrònic a l’adreça info@gasp.com.

Amb l’acceptació d’aquestes bases, vostè consent lliurement el tractament de les seves dades, inclosa la cessió, amb les finalitats sobre les quals se l’ha informat.

Back to top